Now showing items 1-5 of 5

  • Çıldırlı Âşık Şenlik’in Şiirlerinde Halk Kültürü Unsurları 

   Hatice İçel (2009)
   Âşık Şenlik, 19. yüzyıl âşık edebiyatının önemli temsilcilerindendir. 180 şiiri bulunan Şenlik, Latif Şah, Salman Bey ve Sevdakâr adlı halk hikâyelerinin de musannifidir. Âşıklar halkın içerisinden çıkmış, halk kültürüyle ...
  • Devlet Ana Romanında Şamanizm izleri 

   Hatice İçel (2011)
   Devlet Ana adlı roman Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu konu almaktadır. Romanda Osmanlı Devleti’nin kuruluşu kapsamında, dönemin toplumunun sosyokültürel yaşantısı hakkında bilgiler de verilmektedir. Makale kapsamında bu ...
  • Deyimlerin metaforik yapısı 

   Hatice İçel (2011)
   Deyimler dilin temel yapı taşlarındandır. Etkileyici bir üslup ve yoğun ifade tarzı, deyimlerin en temel özelliklerindendir. Deyimlerde bu anlatım tarzını elde etmenin yollarından birisi metafor kullanımıdır. Bu makalede ...
  • Niğde atasözlerinde metafor ve kullanımı 

   Hatice İçel (2014)
   Atasözleri bir milletin töresini, adetlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzını ve hayat felsefesini yansıtan kalıplaşmış sözlerdir. Ata tecrübelerinin ürünleri olan bu anonim sözler, sözlü ve yazılı kültür ortamları ...
  • Türkiye ve Azerbaycan'da Mani ve Bilmece Türü Arasındaki İlişkiler 

   Hatice İçel (2007)
   Mâni, halk edebiyatının ana nazım şekillerinden birisidir. Mâni, tek dörtlükten ibaret olduğu için halk şiirinde bazı türler mâni kıta-larından oluşurlar. Ayrıca halk şiirinin diğer bazı türleri de mânilerle ya-kın ilişki ...