Now showing items 1-1 of 1

    • Seymenlik geleneğinde müzikal uygulamalar 

      Köklü, Bahar (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu araştırma, Ankara'da yaşayan seymenleri ve müzikal uygulamalarını inceleyen bir çalışmadır. Araştırmada, literatür taraması, alan araştırması ve görüşme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sekiz seymen ile görüşülerek ...