Now showing items 1-1 of 1

    • Avrupa Birliği çevre politikası ve Türkiye üzerine etkileri 

      Konur, Murat (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
      Çevre kirliliği; tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmesiyle tüm insanlığı tehdit eder oranlara ulaşmıştır. Bunun üzerine batılı ülkeler, Merkezi Nairobi'de bulunan ve kısa adı UNEP (United Nations Environmental Program- ...