Now showing items 1-1 of 1

    • Kırşehir ili Abdallarında geçiş ritüelleri 

      Saygılı, Yasemin (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Bir toplumun tarihsel zaman içinde ürettiği ve nesilden nesile aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tümüne kültür denir. Kültürü oluşturan değerlerin en önemlilerinden olan geçiş dönemleri, toplumun gelenek, ...