Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Orhan
dc.contributor.authorÖztürk, Muhittin
dc.date.accessioned2019-10-04T07:05:32Z
dc.date.available2019-10-04T07:05:32Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06
dc.identifier.citationÖztürk, M. (2018). Bazı metal ve boya iyonları katkılı hidrojellerin dielektrik özelliklerinin incelenmesi.(Doktora Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/6640
dc.descriptionBu teze FEB2015/03˗DOKTEP numaralı proje ile finansal destek sağlayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi TEZ ÇALIŞMASINDAN ÜRETİLEN ESERLER Bu tez çalışmasından, 3 (üç) adet uluslararası makale ve 2 adet bildiri üretilmiştir. Bu üretilen çalışma aşağıda sunulmuştur. Okutan, M., Coşkun, R., Öztürk, M., Yalçın, O., ―Dielectric properties of Rhodamine-B and metal doped hydrogels‖, Physica B, 457, 5–11, 2015. Coşkun, R., Yalçın O., Okutan, M., Öztürk, M., ―Impedance properties and comparison effects of different dose safranin doped hydrogels‖, Journal of Non-Crystalline Solids, 460, 153–160, 2017. Öztürk, M., Coşkun, R., Okutan, M., Yalçın, O., ―Origin of the synthetic circuits and the Brownian motion in stretchable crystal violet doped and biocompatible composite hydrogels‖, Journal of Molecular Liquids, 249, 211–218, 2018. Öztürk, M., Coşkun, R., Okutan, M., Yalçın, O., ―Kristal-Violet İyonik Boya Yüklü Hidrojellerin Dielektrik ve İletkenlik Özellikleri‖, 22.Yoğun Madde Fiziği, Ankara Toplantısı, Ankara Üniversitesi, 16 Aralık 2016, Ankara, Türkiye, Sayfa: 66. Coşkun, R., Okutan, M., Öztürk, M., Yalçın, O., ―Dielectric Properties of the Malachite Green Oxalate Doped Living Hydrogels‖, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, 6-10 September 2017, Bodrum, Turkey, Page: 600.en_US
dc.description.abstractBu tez çalıĢmasında, radikalik katılım polimerizasyon tekniği ile opto-elektronik cihazlarda akıllı sentetik devreler için rodamin-B, safranin, kristal mor, malaĢit yeĢil oksalat ve metal iyonları (Ag+1, Mn+2, Ni+2, Co+2, Cr+3) yüklü hidrojeller sentezlendi. Farklı boya ve metal iyonları katkılı hidrojellerin morfolojik karakterizasyonları taramalı elektron mikroskobu ve optik mikroskobu kullanılarak yapıldı. Boya ve metal iyonları katkılı hidrojellerin dielektrik özellikleri geniĢ bir frekans aralığında ve oda sıcaklığında empedans spektroskopisi ile detaylıca incelendi. Ayrıca elektrik modül tabanlı Cole-Cole diyagramları ve bunların Smith-Chart’ a uyarlanmıĢ halleri, Brown hareketi, iyonik iletim, viskoelastik davranıĢlar, konsantrasyona bağlı dalgalanma özelliği ve toplam polarizasyon etkiler farklı boya ve metal iyonları katkılı hidrojellerde gözlendi. Gözlenen devre ve viskoelastik sistemdeki Brownian hareketinin boya iyonları ve hidrojeller arasındaki etkileĢimlerden, boya molekülleri ve oksijen grupları arasındaki Coulomb etkileĢiminden ve kompozit hidrojel kanallarındaki iyon göçünden kaynaklandığı belirlendi. Boya ve metal iyonları katkılı hidrojellerin potansiyel uygulamaları opto-elektronik, biyosensörler, mikrobiyal yakıt hücreleri, süper kapasitörler, ilaç dağıtım, doku rejenerasyonu ve hibrid tip organlar olarak sunuldu.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, rhodamine-B, safranin, crystal violet, malachite green oxalate and metal ions (Ag+, Co2+, Cr3+, Mn2+, Ni2+) loaded hydrogels were synthesized for smart synthetic circuit in opto-electronic devices by using the radical participation polymerization technique. The morphological characterization of different dye-and metal ions-doped hydrogels were performed by using scanning electron microscopy and optical microscopy. Dielectric properties of dye-and metal ions-doped hydrogels were investigated in an extended frequency range by impedance spectroscopy at room temperature in detail. In addition, the electric modulus based Cole-Cole diagrams and their adopted to Smith-Chart, the Brownian motion, the ionic conduction, the viscoelastic behavior, the fluctuation feature of the concentrations and the total polarization effects were investigated for different dye and metal ions doped hydrogels. The observed circuit and Brownian motion in viscoelastic system were determined to originate from the interaction between dye ions and hydrogels, coulomb interaction between dye molecules and oxygen groups and the ion-migration in the composite hydrogels channels. The potential applications of dye and metal ions doped hydrogels were presented include the topics such as opto-electronics, biosensors, microbial fuel cells, super capacitors, drug delivery, tissue regeneration and hybrid-type organs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHidrojelleren_US
dc.subjectİyonik Boyalaren_US
dc.subjectMetal İyonlarıen_US
dc.subjectDielektrik Özellikleren_US
dc.subjectEmpedans Spektroskopisien_US
dc.subjectBrown Hareketien_US
dc.subjectCole-Cole Diyagramen_US
dc.subjectSmith-Charten_US
dc.subjectHydrogelsen_US
dc.subjectIonic Dyesen_US
dc.subjectMetal ionsen_US
dc.subjectDielectric Propertiesen_US
dc.subjectImpedance Spectroscopyen_US
dc.subjectBrownian Motionen_US
dc.subjectCole-Cole Diagramen_US
dc.titleBazı metal ve boya iyonları katkılı hidrojellerin dielektrik özelliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the dielectric properties of some metal and dye ions-doped hydrogelsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Edebiyat Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record