Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Meryem
dc.contributor.authorSazayeva, Botagoz
dc.date.accessioned2019-10-08T11:43:18Z
dc.date.available2019-10-08T11:43:18Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-06
dc.identifier.citationSazayeva, B. (2017). Kazakistan Cumhuriyeti’nin dil politikası. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttp://kutuphane.nigde.edu.tr/yordambt/yordam.php?aDemirbas=0054885
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/6645
dc.description.abstractBu tez , Kazakistan‟ın dil politikası ile ilgilidir. Kazakistan‟ın dil politikasının temellerini oluşturan anayasa, eğitim ve medya unsurları örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Bu unsurlar, üç bölüm halinde anlatılmıştır. Tezin giriş bölümünde Kazak adı ve anlamı, Kazakların tarihi gibi genel konular ile çalışmanın konusu, sınırlılıkları ve yöntemi açıklanmaya çalışılmıştır. Tezin birinci bölümünde, Kazakistan‟daki halklar ve bunların dağılımları, dil hakkındaki yasalar ve projeler gibi bilgilerden bahsedilmiştir. Bununla dil politikasını etkileyen ve birbirleryle ilişki halinde bulunan dillerin yasal statüsünün Kazakistan‟da nasıl düzenlendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. ikinci bölümde ise dil planlamasının önemli diğer bir ayağı eğitim ve eğitim dili hakkında bilgiler verilmiştir. Bu da Kazakistan‟daki ilk eğitim süreci olan kreşten başlayıp ilkokul, ortaokul, lise, kolej, üniversiteler hakkındaki ortaya konularak yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca birbirleriyle etkileşim halinde olan dillerle ilgili yapılan veya yapılacak olan projeler hakkında kısa açıklamalar yapılmıştır. Üçüncü bölümde Kazak Türkçesinin bazı güncel sorunlarına değinilmiştir. Bu sorunlar, dil politikalarını etkileme özellikleriyle sınırlandırılarak anlatılmıştır. Bu doğrultudaki sınırlama dahilinde Kazak Türkçesinin yazımına, söz varlığına, Kazak Türkçesi üzerindeki yabancı dillerin tesirine ve çok dillilik gibi konulara değinilmiştir. Sınırlandırmanın nedeni, tezin amacının doğrudan Kazak Türkçesinin güncel sorunları ile ilgili olmamasıdır. Sonuç ve öneriler bölümünde Kazakistan‟daki dil politikası anayasa, eğitim ve çeşitli güncel sorunlar ekseninde ulaşılan sonuçlar çerçevesinde değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis thesis is about the policy language in Kazakhstan. The language which is established by the constitution of Kazakhstan is tried to be explained on the basis of education and media factors. These factors are explained in three categories. In the introduction the Kazakh name and its meaning, the history of Kazakhs and general topics the research is on tries to explain the restrictions and methods. The first part of the thesis is about ethnic groups and their distribution in Kazakhstan, laws concerning the language and some information about projects. With this the language‟s legal status is tried to be explained by the impact on the policy language and the relationships between languages. In the second part information is given about an important part of planning language and these are education and language of education. This explanation is made by reference to the research on the language in preschool, elementary school, secondary school, high school and university. Moreover, a further brief explanation about projects, that are or will be made with languages influencing each other, follows. The third part shows some current problems of the Kazakh Turkish‟s language nowadays. These problems influencing the language policy with its features will be explained in a restricted way. Within this restriction the Kazakh orthography, words, foreign languages‟ impacts on Kazakh Turkish language and multilingualism are mentioned. The restriction is made in order to have a direct overview on current problems of Kazakh Turkish‟s language. The outcome and proposals are evaluated by means of policy language law in Kazakhstan, education and various current problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKazakistanen_US
dc.subjectDil Politikasıen_US
dc.subjectKazakçaen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectAnayasaen_US
dc.subjectKazakhstanen_US
dc.subjectLanguage Policyen_US
dc.subjectKazakhen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectConstitutionen_US
dc.titleKazakistan Cumhuriyeti'nin dil politikasıen_US
dc.title.alternativeLanguage poli̇cy of Republi̇c of Kazakhstanen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record