Show simple item record

dc.contributor.advisorAkçaözoğlu, Kubilay
dc.contributor.authorAmini, Hamidullah
dc.date.accessioned2019-10-09T13:14:13Z
dc.date.available2019-10-09T13:14:13Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-09
dc.identifier.citationAmini, H. (2018). Kompozit yapıların dinamik davranışlarının geleneksel yapılar ile karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/6648
dc.description.abstractBu çalışmada, aynı mimari projeye sahip 5 ve 15 katlı iki yapı kompozit ve betonarme yapı elemanları kullanılarak 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Betonarme yapıların tasarımı ACI 318-14 yönetmeliğine, kompozit yapıların tasarımı ise AISC 360-16 yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır. Tasarlanan yapıların kat ötelemeleri, periyotları, kat kesme kuvvetleri, kat kütleleri ve deprem yükleri tespit edilmiş ve betonarme yapılar ile kompozit yapıların bu değerleri karşılaştırılmıştır. Kompozit yapıların kat ötelemelerinin ve periyotlarının betonarme yapılardan daha büyük olduğu görülmüştür. Ancak, kompozit yapıların kat kesme kuvvetleri, kat kütleleri ve deprem yüklerinin betonarme yapılardan daha az olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda kompozit yapıların daha hafif olması ve daha az deprem yükünün etkimesi sebebiyle kompozit yapıların deprem performanslarının betonarme yapılardan daha iyi olacağı anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, two building that 5 and 15 storey with the same architectural project are modeled as 3 dimensional using composite and reinforced concrete building elements. The design of reinforced concrete structures was made in accordance with ACI 318-14, and the design of composite structures in accordance with AISC 360-16. Floor displacement, periods, floor shear forces, floor masses and earthquake loads of designed structures were determined and these values of reinforced concrete structures and composite structures were compared. It is seen that the displacement and period of composite structures are larger than the reinforced concrete structures. However, it has been determined that the floor shear forces, floor masses and seismic loads of composite structures are less than those of reinforced concrete structures. As a result of the study, it has been understood that composite structures have better performance than concrete structures due to the lighter floor mass and less seismic load.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKompozit Yapıen_US
dc.subjectBetonarme Yapıen_US
dc.subjectKat Ötelemesien_US
dc.subjectPeriyoten_US
dc.subjectKat Kesme Kuvvetien_US
dc.subjectKat Kütlesien_US
dc.subjectDeprem Yüküen_US
dc.subjectComposite Structureen_US
dc.subjectReinforced Concrete Structureen_US
dc.subjectFloor Displacementen_US
dc.subjectPerioden_US
dc.subjectFloor Shear Forceen_US
dc.subjectFloor Massen_US
dc.subjectSeismic Loaden_US
dc.titleKompozit yapıların dinamik davranışlarının geleneksel yapılar ile karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparision of dynamics behaviors of composite structures with traditional structuresen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record