Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçınkaya, Elvan
dc.contributor.authorKuzucu, Ceren
dc.date.accessioned2019-10-09T13:20:01Z
dc.date.available2019-10-09T13:20:01Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-05
dc.identifier.citationKuzucu, C. (2018). İlkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile sosyal bilgiler ders kitaplarının temel insani değerler açısından karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitm Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/6651
dc.description.abstractDeğerler bizi biz yapan, davranışlarımıza yön veren, başkalarının davranışları karşısında tutumuzu belirleyen, insanlarla ilişkilerimizi yönlendirmemize yardım eden, hayatı daha anlamlı kılan prensiplerimizdir. İlk değer yargılarımızı aile içinde öğreniriz. Daha sonra okul ortamında öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla yeni değerler edinir, mevcut değerlerimizi de değiştiririz. Bütün insanlarla aynı ortamda huzur barış içinde yaşayabilmemizi sahip olduğumuz ortak değerlere borçluyuzdur. Bazı zamanlar iletişim kurmada zorluklar çıkar ve çatışmalar başlar. Kaosa sürüklenmemek için herkesin uyması gereken kurallar ve kanunlar konulmuştur. Bu kurallara uyma eğilimi de bir çeşit değer yargılarına bağlıdır. Değerler eğitiminde okullara ve öğretmenlerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Günlük yaşamda karşılaşılabilecek konuları ele alan Sosyal Bilgiler dersi değerler eğitimi açısından oldukça önemlidir. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi ise insanı, insan haklarını, bunları korumayı, geliştirmeyi, saygıyı, birlikte yaşamayı, demokrasiyi ve hoşgörüyü ele almaktadır. İki dersin ortak konuları içermesi yanında, aktarılması öngörülen ortak değerlere de sahip oldukları görülmektedir. Her iki dersin ders kitaplarının temel insani değerler açısından karşılaştırılması, söz konusu olan bu derslerin öğretimine, öğretmenlere, velilere, yöneticilere, eğitim öğretim programları hazırlayıcılarına, öğrencilerin değer yargılarının oluşumuna ve gelişimine katkı sağlaması açısından önemlidir. Bu çalışmada ilkokul 4.sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ile Sosyal Bilgiler ders kitaplarının temel insani değerler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıflarda okutulan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabı ile yine aynı yıllarda ilkokul 4. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler ders kitabı, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada her iki ders kitabı içeriğindeki ünite ve konular incelenmiş; konu metinlerinin türleri irdelenmiş ve barındırdığı değerler tespit edilmeye çalışılarak öğretim programlarında yer alan değerlerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca iki ders kitabı, içeriğindeki ortak değerleri ele alınış biçimi karşılaştırılmıştır. Araştırmada İHYD ders kitabında yer alan değerler ile SB ders kitabında yer alan değerler arasında benzerlikler tespit edilmiştir. İki dersin öğretim programlarının disiplinler arası yaklaşıma uygun olarak hazırlanıldığı görülmüştür. Değerler eğitiminde her iki dersin içerdiği değerlerin tutarlılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractValues are what makes us our behavior directional, who determines our stance in the face of the behavior of others, helping us direct our relationships with people life is more meaningful principled. We learn our first trial judgments within the family. Then we acquire new values with our teachers and our friends in school, we also change the current level. We owe it to our common values that we can live in peace with all the people in the same environment. Sometimes there are difficulties in communication and conflicts begin. The laws, laws and regulations that everyone must obey in order not to be dragged into chaos. The tendency to comply with these rules also depends on some kind of value judgment. The value education that begins at the home continues in the school. In this regard, our teachers have serious responsibilities. The Social Studies lesson is very important for the students as it tackles all the issues that may be encountered in everyday life. Human Rights, Citizenship and Democracy lesson is a lesson in which one thinks that human beings, human rights, protecting, developing, respecting, respecting differences, living together on the same homeland, democracy, tolerance, covered by Social Studies lesson and at least as important as Social Studies lesson course. It is believed that the two courses have common subjects as well as common values that are foreseen to be transferred. The comparison of textbooks in terms of basic human values of both courses is important in terms of contributing to the formation and development of value judgments of the students to the teaching of these subjects, teachers, parents, administrators and teachers of educational curricula. In this study, it was aimed to compare 4th grade primary school human rights, citizenship and democracy and social studies textbooks in terms of basic human values. Research, 2017-2018 academic year 4th grade taught Human Rights, Citizenship and Democracy course book and again in the same year in the 4th grade primary school the Social Studies textbook was used as data collection tool. In the study, the units and subjects of each course book were examined; the types of subject texts were examined and the values they held were tried to be determined and compared with the values in teaching programs. In addition, two textbooks have been compared in terms of the way in which their common values are handled and the quantities and qualities of these values. In the research, a parallelism was found between the values in the human rights citizenship and democracy course book and the values in the social studies textbook. It is seen that the curriculums of the two courses are prepared in accordance with the interdisciplinary approach. In the education of values, the results of both courses are consistent.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğerler Eğitimien_US
dc.subjectSosyal Bilgileren_US
dc.subjectİnsan Haklarıen_US
dc.subjectValues Educationen_US
dc.subjectSocial Studiesen_US
dc.subjectHuman Rightsen_US
dc.titleİlkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile sosyal bilgiler ders kitaplarının temel insani değerler açısından karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparing with primary scholl 4 th grade human rights citizenship and social studies textbooks in terms of basic human valuesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record