Show simple item record

dc.contributor.advisorGökçe, Zahide Neslihan Öztürk
dc.contributor.authorJameel, Sıdra
dc.date.accessioned2019-10-09T13:21:31Z
dc.date.available2019-10-09T13:21:31Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationJameel, S. (2018). Testing promising genes for pre-selection for drought tolerance in potato. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/6652
dc.description.abstractSolanum tuberosum L. is sensitive to drought mainly due to its fibrous root system. Drought episodes and high temperature may cause yield reduction up to 30%. A breeding approach to increase the tolerance of potato to drought stress requires a long time, quite laborious and expensive, mainly due to limitations to create a controlled drought treatment in the field conditions, high heterozygosity nature of the plant and genotype X environment (G X E) interaction. Therefore the purpose of this research was to investigate the possibility of using the expression of genes for pre-selection of drought tolerant potato cultivars under controlled condition. For that purpose, we analyzed next generation sequencing results of Unica (tolerant) and Russet Burbank (sensitive) potato cultivars to 23 days of drought stress and selected genes with contrasting expression levels under stress/control conditions. Control expression levels of five selected promising genes (plastidial pyruvate kinase 4, cryptochrome-2,cytosolic L-ascorbate peroxidase 1, early responsive to dehydration 15 and gibberellic acid-stimulated transcript 1) verified with real time PCR (qRT-PCR) were tested on 47 independent potato genotypes (20 were high yielding, 6 middle yielding and 19 low yielding) with defined drought tolerance index evaluated in an independent field drought experiment to test their efficiency in pre-selection of drought tolerance potential using a simple RT-PCR approach.en_US
dc.description.abstractSolanum tuberosum L. saçak köklü olduğundan kuraklıktan çok fazla etkilenir. Kuraklık ve yüksek sıcaklık %30'a varan verim kayıplarına neden olabilir. Islah yardımıyla patatesin kuraklık stresine karşı toleransını artırmak oldukça pahalı, zaman alan ve yorucu bir süreçtir özellikle arazi koşullarında kontrollü ortamın sağlanamaması, yüksek heterozigotluk ve genotip x çevre (GXE) etkileşimi gibi durumlardan oldukça etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, kontrollü koşullarda yetiştirilen kuraklığa dirençli patates çeşitlerinin ön seçimi için gen ifadelerinin kullanılma olasılığını araştırmaktır. Bu amaçla 23 gün kuraklık stresine maruz kalan Unica (dayanıklı) ve Russet Burbank (hassas) patates genotiplerinin yeni nesil sekanslama sonuçları ile stress/control koşulları altında zıt ifadeler gösteren genlerin analizleri karşılaştırılmıştır. Gerçek zamanlı PCR (qRT-PCR) ile seçilen beş genin (plastidial pyruvate kinase 4,cryptochrome-2, cytosolic L-ascorbate peroxidase 1, early responsive to dehydration 15 ve gibberellic acid-stimulated transcript 1) ifadeleri tespit edildi ve aynı zamanda RT-PCR kullanılarak bu genlerin 47 bağımsız patates genotipinde (20'si yüksek verimli,6'sı orta verimli, 19 tanesi yüksek verimli) tanımlanmış kuraklık toleransı endeks değerleri hesaplanarak kuraklığa toleranslı genotiplerin ön seçiminde etkili olupolmadığına bakıldı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.titleTesting promising genes for pre-selection for drought tolerance in potatoen_US
dc.title.alternativePatates kuraklık toleransının tespitinde ümit var genlerin test edilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record