Show simple item record

dc.contributor.authorÇiftçi, Deniz İzlen
dc.contributor.authorAdiloğlu, Sevinç
dc.contributor.authorTerzi, Sema
dc.contributor.authorMeriç, Süreyya
dc.date.accessioned2019-10-17T08:39:46Z
dc.date.available2019-10-17T08:39:46Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÇiftçi, D , Adiloğlu, S , Terzi, S , Meriç, S . (2019). Nadir toprak elementlerinden olan seryum ve lityumun sucul ve fitotoksit etkilerinin derlenmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 9-22 . DOI: 10.28948/ngumuh.516788en_US
dc.identifier.issn2564-6605
dc.identifier.urihttp://dergi.ohu.edu.tr/index.php/muhendislikdergisi/article/view/1985/1399
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/6674
dc.description.abstractDünya yüzeyinde çok az bölgede ve az miktarda bulunan elementler (Nadir Toprak Elementleri-REE) teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla kullanılıp tüketilmektedir. Diğer genel ismi Teknoloji Kritik Elementler (TKE) olan bu elementlerin kullanım oranlarının artması ile çevrede bulunma sıklıkları ve miktarları da artmıştır. TKE’ler, mühendislik nanopartikülleri arasında yer almakta olup çevre ortamlarında güneş ışığı altında oldukça reaktif ve fizikokimyasal olarak dinamik bir hale gelmekte ve çevrede risk oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu nanopartiküllerin neden olacağı çevresel risklerin anlaşılması amacıyla ekotoksisite çalışmaları yoğun olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmada, TKE’ler arasında ilk dikkat çeken metallerden olan, Lityum (Li) (çoğunlukla uzun ömürlü pillerden kaynaklanan) ve Seryum (Ce) (elektronik sanayiinde vazgeçilmez hale gelen ve özellikle yarı iletkenlerde kullanılan) ile ilgili sucul ve fitotoksik bulgular değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThere are in very few regions and few amounts elements (Rare Earth Elements-REE) on the surface of the earth are rapidly used and consumed in parallel with technological developments. Another common name of these elements is the Technology Critical Elements (TCE) have increased their frequency and quantity with increasing their usage rates. TCEs are among the engineered nanoparticles become highly reactive under sunlight in environmental areas and physicochemically dynamic and pose a risk to the environment. Therefore, ecotoxicity studies are intensively carried out in order to understand the environmental risks caused by these nanoparticles. In this study, amongst the TCE, Lithium (Li) (originated mostly from batteries), and Cerium (Ce) (indispensable in electronic industry and used especially in semiconductors) have been evaluated according to aquatic and phytotoxic findings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.28948/ngumuh.516788en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNadir Toprak Elementlerien_US
dc.subjectSeryumen_US
dc.subjectLityumen_US
dc.subjectEkotoksisiteen_US
dc.subjectÇevresel Risken_US
dc.subjectRare Earth Elementsen_US
dc.subjectCeriumen_US
dc.subjectLithiumen_US
dc.subjectEcotoxicityen_US
dc.subjectEnvironmental Risken_US
dc.titleNadir toprak elementlerinden olan seryum ve lityumun sucul ve fitotoksit etkilerinin derlenmesien_US
dc.title.alternativeA review on aquatic and photoxicity effect of cerium and lithum from rare earth elementsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-7527-6130en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-0062-0491en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-0620-5886en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-2491-2755en_US
dc.relation.journalÖmer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.journalÖmer Halisdemir University Journal of Engineering Sciencesen_US
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record