Show simple item record

dc.contributor.advisorKahraman, Sair
dc.contributor.authorAykan, Burcu
dc.date.accessioned2020-10-20T11:48:59Z
dc.date.available2020-10-20T11:48:59Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-07
dc.identifier.citationAykan, B. (2011). Kalsit ocaklarında patlatılan kayacın parça boyutunun regresyon analizi ve yapay sinir ağları yöntemiyle tahmin edilebilirliği. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7498
dc.description.abstractBu çalışmada, Niğde yöresinde bulunan kalsit ocaklarında yapılan patlatma sonrası parça blok boyutunun regresyon analizi ve yapay sinir ağları yöntemiyle tahmin edilebilirliği araştırılmıştır. Bölgede bulunan 6 ocakta toplamda 48 adet atım gözlenmiştir ve gözlemlerde delikler arası mesafe, dilim kalınlığı, basamak yüksekliği, delik çapı, sıkılama mesafesi ve özgül şarj değerleri kaydedilmiştir. Ayrıca, patlatma gözlemi yapılan aynaların resimleri çekilmiş ve bu resimlerden yararlanarak çatlaklar arası mesafeler belirlenmiştir. Patlatılmış yığından çekilen resimler yardımıyla da WipFrag programı kullanılarak ortalama blok boyutu tahmini yapılmıştır. Daha sonra, arazi gözlem verileri ve ortalama blok boyutu verileri regresyon analizi ve yapay sinir ağları yöntemi ile değerlendirilmiştir. Basit ve çoklu regresyon analizi ile elde edilen modellerin düşük korelasyon katsayısına sahip oldukları görülmüştür. Ancak, yapay sinir ağları yöntemiyle parça boyut tahmini için iyi bir korelasyon katsayısına sahip bir model elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the predictability of block size after blasting in calcite mines in the region of Nigde was investigated by using regression and artificial neural networks analysis , 48 blasts were observed in 6 quarries in the area and the spacing between the holes, burden, hole diameter, stemming and the specific charge values were recorded. In addition, the photos of slopes to be blasted were taken and the distances between the fractures were determined using these photos. The estimation of the median block size of the blasted rock were succeded using the WipFrag program. Then, the median block size and field observation data were evaluated using regression analysis and artificial neural networks method. It was seen that simple and multiple regression models had low correlation coefficients. However, a model having a good correlation coefficient was obtained for the estimation of the median block size using the method of artificial networks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalsit Patlatmalarıen_US
dc.subjectParça Boyutuen_US
dc.subjectRegresyon Analizien_US
dc.subjectYapay Sinir Ağları Analizien_US
dc.subjectCalcite Blastingsen_US
dc.subjectFragment Sizeen_US
dc.subjectRegression Analysisen_US
dc.subjectArtificial Neural Network Analysisen_US
dc.titleKalsit ocaklarında patlatılan kayacın parça boyutunun regresyon analizi ve yapay sinir ağları yöntemiyle tahmin edilebilirliğien_US
dc.title.alternativeThe predictability of block size of blasted rock in calcite quarries using regression analysis and artificial neural networks methoden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAykan, Burcu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record