Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11480/356
Title: Esenboğa Ve Adnan Menderes Havalimanlarının Pist Üstyapı Tasarımı, Kapasite Ve Trafik Talebi Bakımından Değerlendirilmesi
Authors: Kıyıldı, Recep Koray
Öğmen, Şenol
Keywords: Pist Üstyapı Tasarımı
Esenboğa Havalimanı
Havaalanı Kapasitesi
Issue Date: Sep-2013
Publisher: Niğde Üniversitesi
Abstract: üreselleşme sürecinde, hava ulaşımı bölgesel gelişim ve ulusal ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak hava ulaşımında önemli bir talep artışı görülmektedir. Bu artışın yakın gelecekte de süreceği tahmin edilmektedir. Çalışmanın hedefi, İç Anadolu Bölgesi?nde bulunan havaalanları içerisinde Ankara Esenboğa Havalimanı?nın mevcut ve potansiyel rolünün belirlenerek ve Türkiye?nin batısında bulunan ticaret ve sanayi merkezlerinden biri ve gün geçtikçe turistik öneminin arttığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile karşılaştırılarak pist üstyapı tasarımları, kapasite ve talep yönünden değerlendirilmesidir. Esenboğa ve Adnan Menderes Havalimanlarının gelişen uçak teknolojisi ile birlikte Türkiye hava sahasındaki envantere kayıtlı olan uçaklar için, özellikle son alınan yüksek yolcu kapasiteli uçakları için, mevcut pist kapasitesinin yeterli olup olmadığı değerlendirilmiştir. Artan talep ve kapasite neticesinde Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile yapıldıktan sonraki son halleri ile mevcut talep ve kapasiteyi karşılayıp karşılamadıkları ortaya konulmuştur. Artan kapasite ve talebe karşılık gelen havaalanı gerisindeki terminal işletme binasında da meydana gelen ve kapasite ve trafik talebini karşılayacak şekilde gerekli tasarım ve dizaynların yeterli olup olmadığı değerlendirilmiştir
Air transport holds great importance in the national economy and regional development in the process of globalization. Hence, a significant increase in demand for air travel is expected to continue for the near future. The purpose of this study is determining the current and potential roles of Ankara Esenboga Airport and comparing it with the Izmir Adnan Menderes Airport; focusing on the runway pavement designs in terms of capacity and demand. Esenboga Airport and Adnan Menderes Airports are thoroughly evaluated in developing aircraft technology for aircraft registered within the inventory in Turkey. As a result of increased demand and capacity, with the final states of the Build-Operate-Transfer Model and the current demand and capacity are determined based on this information. Corresponding to the increased capacity and demand in the structures of an airport other than the terminal operation and capacity necessary to meet the traffic demand and whether there are sufficient designs were evaluated also
URI: http://hdl.handle.net/11480/356
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü / Grauate School of Natural and Applied SciencesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.