Now showing items 1-1 of 1

    • Klasik Türk şiirine ait bir Mecmû`a-i Eş`âr 

      Kıran, Fatih (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
      Klasik Türk edebiyatının altı yüzyılı aşan tarihi içinde, şairlerin estetik zevklerini yansıtan birçok eser verilmiştir. Bu eserlerden biri de şiir mecmû`a'larıdır. Üzerinde çalışılan mecmû`a, 06 Mil Yz A 7301 arşiv numaralı, ...