Now showing items 1-1 of 1

    • Kurutulmuş kefir danesi ilave edilen sütten yoğurt üretimi 

      Çoban, Fatma (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Bu çalışmada, kurutulmuş kefir danesi ilave edilen rekonstitüe sütten üretilen set tipi yoğurdun çeşitli niteliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ısıl işlemden önce %0 (kontrol), %0,1, %0,2 ve %0,3 ...