Now showing items 1-1 of 1

    • Atatürk Dönemi kadın eğitimciler (1923-1938) 

      İller, Zübeyde Rüzgar (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Tarih boyunca Türk kadınının toplumdaki statüsü çeşitli nedenlerden dolayı değişiklik göstermiştir. Eski Türk toplumlarında kadın saygın bir konumdayken, İslamiyet'in kabulüyle dinin yanlış yorumlanması, gelenek ve görenekler ...