Now showing items 1-1 of 1

    • Orhun dergisinin Türk düşünce hayatındaki yeri 

      Adem, Çetin (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
      Bu tezin amacı: Dünya tarihinde bir hayli yer edinmiş olan Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra, milli devlet statüsünde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyetinde ilk kurulduğu yıllardan itibaren zuhur etmiş olan Milliyetçi ...