Now showing items 1-1 of 1

    • Kırıkkale ili ağızları (inceleme-metinler-sözlük) 

      Başer, Elif (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
      Kırıkkale ili ağızları üzerine hazırlanan bu çalışmada, Kırıkkale iline ait metinlerin derlenmesi, yazıya geçirilmesi ve söz varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Dört ana bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde ...