Now showing items 1-1 of 1

    • Yahyalı (Kayseri) ve yöresi ağızları 

      Dağcı, Yusuf (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
      Bu tez Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin coğrafî durumunu, kısa tarihini ve dil özeliklerini içermektedir. Tezin sonunda yer alan bölümünde ise Yahyalı ağzında kullanılan kelimeler ve anlamları yer almaktadır. Çalışmamıza ...