Now showing items 1-1 of 1

    • Niğde geleneksel çocuk oyunları ve halkbilimsel incelemesi 

      Demir, İlknur (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Çocuk oyunları kültürümüzün geçmişten günümüze gelen bir parçasıdır. Çocukların, yetişkinlerin hayatını taklit ettikleri bazen de hayal dünyalarıyla zenginleştirdikleri bu oyunların gelecek nesillere aktarılabilmesi ve ...