Now showing items 1-1 of 1

    • İdare Hukukunda alternatif çözüm yöntemi olarak sulh kurumu 

      Heybet, Musa (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu çalışmanın konusu idare hukukunda sulh kurumudur. Amaç, alternatif bir çözüm yöntemi olan bu kurumun iç hukukumuzdaki yapısı, uygulanma yöntemi ve sonuçlarını araştırmaktır. En genel tanımla Türk idare hukukunda sulh, ...