Now showing items 1-1 of 1

    • Adil Yargılama Hakkı 

      Mahmut, Aksoy (Niğde Üniversitesi, 2013)
      Adil yargılanma hakkı tarihi süreç içerisinde ulusal ve uluslar arası birçok belgede güvence altına alınan en temel insan haklarından biridir. Adil yargılanma hakkı ve bu hak kapsamındaki ilkelerin iç hukuk sistemimizde ...