Now showing items 1-1 of 1

    • Katı oksit yakıt pilleri için iletken pasta geliştirilmesi 

      Mat, Abdullah (Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
      Yüksek verimle çalışan Katı Oksit Yakıt Pillerinden iyi bir performans elde edebilmek için akım toplayıcılar ile yakıt pili anot ve katot tabakaları arasında düzgün bir kontak sağlanmalıdır. Bu amaçla kontak pastaları ...