Now showing items 1-1 of 1

    • Uluslararası alanda Kıbrıs sorunu (1960-1965) 

      Nas, Fatime (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      1571 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nin klasik yönetim sisteminin bir parçası olarak, 1878'de İngiltere'nin ada üzerindeki himayesine kadar yaklaşık 307 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. ...