Now showing items 1-3 of 3

  • Abdurrahman Sâmî Paşa’ya ait mensur bir letâif-nâme 

   Klasik Türk Edebiyatında bir tür olan Letâif-nâmeler mizah ve hiciv unsurlarını havi, okuyanı eleştirel düşünceye sevk eden manzum ve mensur yazılardır. Makalemizde değerlendirilen Sâmî Paşa’ya ait mensur Letâif-name de, ...
  • Bir Tarih Kıtası örneğinde metnin ilk muhatabı olmak 

   Bir edebî metnin “ilk muhatabı olmak”, o metni ortaya koyanın iletmek istediği duyguyu/mesajı “doğru olarak anlayanlar” olmak demektir. Şiirin üst-dili kullanılarak iletilmiş olan manayı doğru olarak anlayanlar, bu üst-dili ...
  • Nedîm'in Şarkılarında Beş Duyu 

   “Nedîmâne” denilen yeni bir söyleyiş tarzının geliştiricisi olan XVIII. yüzyıl Dîvân Şairi Nedîm’in ifade ediş kudreti, yerli malzemeyi ustaca kullanması, şuh ve nazik edâsı kaynakların ittifak ettiği özelliklerindendir. ...