Now showing items 1-4 of 4

  • 1923 Tarihli Türk-Rum Nüfus Mübadelesinin Niğde'nin Demografik Yapısına Etkisi 

   Salih Özkan (2007)
   Lozan barış görüşmeleri sırasında imzalanan, Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'daki Müslümanların değişimine ilişkin anlaşma, her iki ülke açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Hemen belirtelim ki, insanların doğup ...
  • Niçin Milli Mücadele 

   Salih Özkan (2005)
   Türk Milleti; Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, kendini yok etmek isteyenlere karşı, Mustafa Kemal Paşa'nin önderliğinde bir savaş vermiştir. Mustafa Kemal Paşa bu savaşı, safha safha millete mal ederek yürütmüş, yaşlısı ...
  • Niğde'ye Yapılan Sürgünler 

   Salih Özkan (2006)
   Osmanlı döneminde sürgün olayı hem kolonizasyon hem de ceza metodu olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte Cumhuriyet döneminde sürgünler daha çok ceza metodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürgün olayında kişi hapis cezasının ...
  • Türkiye'de Darüleytamların Gelişimi ve Niğde Darüleytamı 

   Salih Özkan (2006)
   Bir sosyal devlet niteliği taşıyan Osmanlıda, yardıma muhtaç kimselere yönelik birçok sosyal kurumun varlığını biliyoruz. Bunlardan 1896’da II. Abdülhamid’in desteğiyle açılmış olan Darülaceze kimsesiz ve düşkünlere hizmet ...