Now showing items 1-1 of 1

    • Enerji büyüme ilişkisine ampirik bir yaklaşım 

      Uçani Okyay (2014)
      80’li yıllar sonrasında görülen nüfus artışı ve sanayileşmeyle birlikte enerjiye duyulan gereksinim de gün geçtikçe önem kazanmıştır. Artan enerji tüketimi ile ülkelerin büyümeleri arasındaki ilişki ilgi odağı haline ...