Now showing items 1-1 of 1

    • İleri itme ve geri çekme çaprazlanmış polimodüller 

      Yakar, Mutluhan (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Bu yüksek lisans tezinde, Murat ALP ve Bijan DAVVAZ tarafından [1] tanımlanan ileri itme ve geri çekme çaprazlanmış polimodüller hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak çaprazlanmış modül kavramı incelenmiştir. ...