Now showing items 1-1 of 1

    • Çamardı'da eski Türk inançlarının izleri 

      Yalçın, Ömer (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      “Çamardı’da Eski Türk İnançlarının İzleri” konulu çalışmada eski Türk inançlarının günümüzde hangi pratik ve ritüellerle yaşadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Tezimizde yöredeki insan hayatının geçiş dönemlerine ait ...