Now showing items 1-1 of 1

    • Karşıt üst kuarkın LHeC'de tek üretimi 

      Çavga, Vahide Akgül (Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
      Bu yüksek lisans çalışmasında, karşıt üst kuarkın Büyük Hadron Elektron Çarpıştırıcısında (LHeC' de) tek üretimi ( e+p →v_e+t ̅ ) süreci vasıtasıyla incelenmiştir. Diferansiyel tesir kesitinin kütleye, hızlılığa, karşıt ...