Now showing items 1-1 of 1

    • Development of renewable energy in Turkey 

      Özuğurlu, Orhan (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Çağımızda hayatın her alanında kullanılan enerji geçmişten bu yana önemini korumuştur. Çalışmanın temel amacı yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'deki gelişiminin nasıl ilerlediğini görebilmektir. Yenilenebilir ...