Now showing items 1-1 of 1

    • Paul iyon tuzağında iyon dinamiklerinin incelenmesi 

      Avcı, Serkan (Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Bu yüksek lisans tez çalışmasında, iyonları elektrostatik tuzaklamaya dayalı Paul tuzağı içindeki iyon dinamikleri incelenmiştir. Paul tuzağı DC ve AC gerilim kombinasyonu ile elektrotların beslenmesi temeline dayanmaktadır. ...