Now showing items 1-1 of 1

    • Ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisi: Türkiye örneği 

      Deniz, İsmail (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Günümüz koşullarında ülkelerin karşılaştığı en temel sorunlardan birisi "istihdam artışını sağlayamamak"tır. İktisadi literatürde emek talebini artırmanın yollarından birisi ekonomik büyüme ve bunu etkileyen faktörlerin ...