Now showing items 1-1 of 1

    • Mazmılı Dağı'nın Bryofit Florası 

      Ertek, Asım (Niğde Üniversitesi, 2013)
      Bu çalışmada Mazmılı Dağ?ının bryofit florası araştırılmıştır. Alandan toplanan 391 bryofit örneğinin teşhisi sonucunda 14 familya, 30 cinse ait 73 takson belirlenmiştir. Bunlardan 2 familya, 2 cins ve 2 takson talluslu ...