Now showing items 1-1 of 1

    • Hasan dağı (Aksaray-Niğde) örümcek faunası 

      KOÇYİĞİT, Hakkı Onur (Niğde Üniversitesi, 2015)
      Aksaray ve Niğde il sınırları içinde yer alan Hasan Dağı’ndan 2013 yılının Temmuz ayından başlayarak 2014 yılının Haziran ayına kadar iki yıl süre ile devam eden arazi çalışmalarında Araneae takımına ait örnekler toplanmıştır. ...