Now showing items 1-1 of 1

    • Göllüdağ volkanı (Niğde) briyofit florası 

      Karakaş, Mustafa (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Bu çalışmada Göllüdağ Volkanı (Niğde) Briyofit Florası araştırılmıştır. Çeşitli habitatlardan toplanan 374 briyofit örneğinin teşhisi sonucunda 20 familya, 43 cins ve bu cinslere ait toplam 103 takson (100 yapraklı karayosunu, ...