Now showing items 1-1 of 1

    • Orhan Kemal'in eserlerinde folklorik unsurlar 

      Pıtır, Zeynep (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
      Bu araştırma Orhan Kemal'in sanatçı kişiliğinin ve sanatının oluşumunda halk bilimi unsurlarının yerini, yazarın eserlerinden yola çıkarak göstermeyi amaçlamaktadır.Araştırma, Orhan Kemal'in hayatı, edebi yaşamı ve eserlerinin ...