Now showing items 1-1 of 1

    • Bir yeraltı krom işletmesinde risk analizinin uygulanması 

      Yurttaş, Selçuk (Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Bu yüksek lisans çalışmasında, “Bir Yeraltı Krom işletmesinde Risk Analizinin Uygulanması” araştırılmıştır. “OHSAS 18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri” hakkında detaylı incelemeler ve çalışmalar yapılmış ...