Show simple item record

dc.contributor.advisorSevindi, Tarık
dc.contributor.authorDereli, Ebru
dc.date.accessioned2014-09-10T08:19:35Z
dc.date.available2014-09-10T08:19:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/362
dc.description.abstractTürkiye'de Üniversiteler'deki Tenisçilerde En Sık Görülen Tenise Özgü Sakatlıkların Araştırılması Türkiye?de tenis sporu ile uğrasan. Kişiler de en sık görülen sakatlıkların belirlenmesi, aynı sakatlığın tekrarlandığını ve sakatlığa neden olan etkenlerin belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma evrenini ülkemizde Üniversitelerde ulusal kategoride yarışmacı olan süper lig, 1.lig ve 2.ligde yer alan yaklaşık 500 tenis sporcusu oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Türkiye üniversiteler arası tenis turnuvasında yer alan toplam 150(kadın-erkek) sporcu ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışma için verilmiş olan gruplara anketler uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler kullanılarak frekans, yüzde ve aritmetik ortalama dağılımları, hesaplanmış ve ki-kare testi uygulanmıştır. Yapılan anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde özel bir istatistik paket program seçilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda; Sakatlık geçiren sporcuların yüksek olduğu, Omuz sakatlıklarının sık görüldüğü, Kas sakatlıklarının da olduğu, en çok biceps kasının sakatlandığı, Aynı sakatlığın az da olsa tekrarlandığı, Ve son olarak yukarıda bahsedilen çalışmaya göre oyuncuların üniversiteler arasında tenis sporu yapan sporcuların diğer branşlara göre daha az sakatlık geçirdiği görülmektedir.en_US
dc.description.abstractInvestigation of the Most Common Injuries unique to tennis tennis players in unıversities Turkey Turkey dealing with the sport of tennis. Determination of the most common injuries in persons, the repetition of the same infirmity and disability purpose of this study is to determine factors that cause. The study population in our country, the national universities category, the super league competitor, 1.lig and 2nd league is located approximately 500 tennis athlete. Turkey intercollegiate tennis tournament in the sample of the study a total of 150 (male-female) is restricted to athletes. Groups were surveyed for this study was given. Using data from surveys of frequency, percentage and arithmetic mean distributions, calculated, and chi-square test was used. Statistical evaluation of the data obtained from surveys of a special program has been selected. As a result of this study; Athletes who have disability is high, Shoulder injuries are common, November disabilities, is also the most biceps muscle is injured, Though at the same disability repeated, And finally, according to the study mentioned above the sport of tennis players, athletes from other branches of universities spent less than the observed injury. …en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[0-Belirlenecek]en_US
dc.titleÜniversite Tenisçilerinde Görülen Tenise Özgü Sakatlıkların Araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDereli, Ebru


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record