Show simple item record

dc.contributor.advisorEker, Hasan
dc.contributor.authorIşık, Ahmet
dc.date.accessioned2014-10-14T11:04:44Z
dc.date.available2014-10-14T11:04:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/429
dc.description.abstractBu çalışma, işitme engelli ve işitme engelli olmayan sporcuların fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma ile işitme engelli olan ve işitme engeli bulunmayan sporcuların fiziksel ve motorik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmaya Niğde ve Mersin işitme engelliler okulu sporcu öğrencilerinden 26; Aksaray güreş eğitim merkezinden 14 sporcu katılmıştır. Katılımcıların fiziksel ve motorik özelliklerini belirlemek amacıyla; boy ve vücut ağırlığı ölçümleri, vücut kitle indeksi, vücut yağ ölçümleri, nabız ölçümleri, 20 metre mekik koşusu testi, dikey sıçrama testi, esneklik testi, denge testi, 10 metre sürat testi, bacak kuvveti ve sırt kuvveti ölçülmüştür. Deneklerden elde edilen veriler, öncelikle betimsel istatistik analizi ile sunulmuştur. İşitme engelli ve engelli olmayan sporcuların özelliklerinin karşılaştırılmasında bağımsız örneklerde t-testi uygulanmıştır. İstatistiki açıdan anlamlılık seviyesi p< 0,05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, fiziksel özellikler açısından, boy, kol ve gövde yağ ölçümlerinde engelli sporcuların, vücut ağırlığı, bacak ve vücut yağ oranı ölçümlerinde engelli olmayan sporcuların daha yüksek derece elde ettikleri tespit edilmiştir (p<0.05). Motorik özellikler açısından, denge ve esneklik testlerinde işitme engelli sporcuların, sürat, kuvvet, sıçrama ve aerobik güç testlerinde ise engelli olmayan sporcuların daha yüksek derece elde ettikleri görülmüştür(p<0.05). Ek olarak, Mersin ve Niğde bölgesinde yaşayan işitme engelli sporcuların özelliklerinin karşılaştırıldığında, fiziksel özellikler açısından Niğde bölgesinde yaşayan işitme engellilerin boy ve BMI, Mersin Bölgesinde yaşayanların vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi açısından yüksek derece elde etmişlerdir(p<0.05). Motorik özellikler açısından değerlendirildiğinde, denge, sıçrama testlerinde ve nabız testlerinde Niğde, sürat, kuvvet, esneklik, aerobik ve anaerobik kapasite testlerinde ise Mersin bölgesinde yaşayan engelli sporcuların yüksek değerler elde ettikleri tespit edilmiştir(p<0.05). Sonuç olarak, işitme engelli sporcuların daha uzun boylu ve kol ile gövde yağ oranları yüksek, BKI değerleri yaş ortalamasına göre Türkiye ortalamanın altında, denge ve esneklik becerileri daha yüksek, engelli olmayan çocukların hafif daha fazla kilolu, bacak yağ oran ve vücut yağ yüzdelerinin daha yüksek, sürat, kuvvet, sıçrama ve aerobik güç özelliklerinin daha iyi olduğu söylenebilir. Bölge açısından ise, Niğde bölgesinde yaşayan işitme engelli sporcuların daha uzun boylu ve BMI değerleri daha düşük, denge becerileri daha yüksek, Mersin Bölgesindeki engelli çocukların daha kilolu, vücut yağ yüzdesi daha yüksek, sürat kuvvet, esneklik, aerobik ve anaerobik kapasitelerinin daha iyi olduğu söylenebiliren_US
dc.description.abstractThis study was examined to compare of physical and motor characteristics of hearing impaired and non-hearing impaired athletes. İt has been sought whether significant differences could be exist in physical and motor characteristics between hearing impaired and non-hearing impaired children. In this study, 26 student athletes from Niğde and Mersin schools for hearing impaired and 14 athletes from Aksaray wrestling training center were participated. To determine physical and motor characteristics of participants; height and weight, body mass index, body fat mass, pulse, 20 meter shuttle run, vertical jump test, flexibility, balance test, 10 meter sprint test, leg strength and back strength were measured. The data obtained from participants, primarily presented by descriptive statistics. At the analysis stage of the collected data t-test was used to evaluate and compare of the differences. Significance level was set out 0.05. To compare of the characteristics of hearing impaired and non-hearing impaired athletes t-test was carried out for independent samples. At the end of the analysis, hearing impaired athletes were found to be far superior in weight, leg and body fat mass measurements compared with non-hearing impaired athletes physical characteristics (p<0.05). In balance and flexibility tests hearing impaired athletes were found far superior whilst in sprint, strength, jumping and aerobic power tests non-hearing impaired athletes were determined better in terms of motor characteristics (p<0.05). İn addition, once compared the characteristics of hearing impaired athletes who live in Mersin and Niğde district, hearing impaired athletes live in Niğde district were found to be far superior in height and body mass index, while athletes from Mersin district were superior in weight and body fat mass measurements (p<0.05). İt was determined in balance, jumping and pulse tests, hearing impaired athletes live in Niğde district had better values; while in sprint, strength, flexibility, aerobic and anaerobic capacity tests, athletes from Mersin district were found superior in terms of motor characteristics (p<0.05). Consequently, hearing impaired athletes were found taller, arm and trunk fat mass percentages were higher, body mass index values according to age average were lower than Turkey average, balance and flexibility skills were better, while non-hearing impaired children were slightly fatter, leg and body fat mass percentages were higher, sprint, strength and aerobic power characteristics were better. İn terms of district it was detected that hearing impaired athletes live in Niğde were taller and body mass index values lower, balance skills better while hearing impaired athletes live in Mersin district were fatter, body mass percentages higher, sprint, strenght, flexibility, aerobic and anaerobic power capacities were found better …en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşitmeen_US
dc.subjectMotoriken_US
dc.subjectSporen_US
dc.titleİşitme Engelli Ve İşitme Engelli Olmayan Spor Yapan Çocukların Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorIşık, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record