Show simple item record

dc.contributor.advisorSeyyar, Osman
dc.contributor.authorOBA, Anıl
dc.date.accessioned2017-11-24T12:07:10Z
dc.date.available2017-11-24T12:07:10Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/527
dc.descriptionBu tez çalışmasında 1 (bir) adet uluslar arası makale üretilmiştir. Bu üretilen çalışma aşağıda sunulmuştur. Seyyar, O., Oba, A., Demir, H. & Türkeş, T. (2016). “Arabelia Bosselaers, 2009 and Arabelia pheidoleicomes Bosselaers, 2009 (Araneae: Liocranidae) are new records for the Turkish spider fauna”, Serket vol. 15(1), 30-32, 2016en_US
dc.description.abstractAfyonkarahisar ilinden, 2015 yılının Nisan ayından başlayarak 2016 yılının Ekim ayına kadar iki yıl süre ile toplanan örümcek örnekleri sistematik bakımından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda Araneae takımına ait 25 familya içerisinde yer alan 89 cinse ait 118 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen türler içerisinde Gnaphosidae familyasına ait Setaphis parvula (Lucas, 1846) ve Liocranidae familyasına ait Arabelia pheidoleicomes Bosselaers, 2009 türleri Türkiye örümcek faunası için yeni kayıt olarak belirlenmiştir. Örnekler araziden aspiratör, atrap ve çukur tuzak kullanılarak toplanmıştır. Toplanan örümceklerin sinonimleri, lokaliteleri ve dünya yayılışları verilmiştir. Türkiye faunası için yeni kayıt olarak tespit edilen türlerin fotoğraflama işlemleri yapılmıştır. Örnekler etiketlenerek müze materyali olarak Ömer Halisdemir Üniversitesi Araknoloji Müzesi’nde muhafaza altına alınmıştır.en_US
dc.description.abstractSpiders collected from Afyonkarahisar province during two years, beginning from April 2015 to October 2016 were evaluated from systematic point of view. Totally 118 species belonging to 89 genera in 25 families determined. Of these, Setaphis parvula ( Lucas, 1846) from Gnaphosidae and Arabelia pheidoleicomes Bosselaers, 2009 from Liocranidae are new records for the Turkish spider fauna. All specimens were collected from field by using aspirator, sweep net and pitfall traps. Synonyms, localities and world distributions of all species were given. The species of the new records for the Turkish spider fauna were photographed. The specimens which were labelled and preserved as museum materials in Arachnology Museum of Ömer Halisdemir University. …en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET ............................................................................................................................. iv SUMMARY .................................................................................................................... v ÖN SÖZ ......................................................................................................................... vi İÇİNDEKİLER DİZİNİ…………………………………………………...………….vii ÇİZELGE DİZİNİ ....................................................................................................... xvii ŞEKİLLER DİZİNİ ................................................................................................... xviii SİMGE VE KISALTMALAR ..................................................................................... xix BÖLÜM I GİRİŞ ............................................................................................................ 1 1.1Örümceklerin Genel Özellikleri ................................................................................. 2 1.1.1.Arachnida sınıfının genel özellikleri…...……………………………………...3 BÖLÜM II MATERYAL VE YÖNTEM ....................................................................... 6 2.1 Çalışma Alanı ile İlgili Genel Bilgiler ...................................................................... 6 2.2 Afyonkarahisar İlinin İklimsel Özellikleri ................................................................ 6 2.3 Örümcek Örneklerinin Araziden Toplanması ........................................................... 7 2.4 Örümcek Örneklerinin İncelenmesi, Preparasyonu ve Saklanması .......................... 8 2.5 Örümcek Örneklerinin Toplandığı Lokaliteler ......................................................... 9 BÖLÜM III BULGULAR ............................................................................................ 14 3.1 AGELENIDAE ....................................................................................................... 14 3.1.1 Agelena Walckenaer, 1805 ........................................................................... 14 3.1.1.1 Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ................................................ 14 3.1.1.2 Agelena orientalis C.L.Koch, 1837 .................................................. 14 3.1.2 Agelescape Levy, 1996 ................................................................................. 15 3.1.2.1 Agelescape gideoni Levy, 1996 ....................................................... 15 3.1.3 Maimuna Lehtinen,1967 ............................................................................... 15 3.1.3.1 Maimuna vestita (C.L.Koch,1841) ................................................... 15 viii 3.1.4 Tegeneria Latreille, 1804 .............................................................................. 16 3.1.4.1 Tegeneria argaeica Nosek, 1905 ..................................................... 16 3.2 ARANEIDAE ......................................................................................................... 16 3.2.1 Aculepeira (Chamberlin & Ivie, 1942) ......................................................... 16 3.2.1.1 Aculepeira armida (Savigny, 1825) ................................................. 16 3.2.1.2 Aculepeira ceropegia (Walckenaer,1802) ........................................ 17 3.2.2 Araniella (Chamberlin & Ivie, 1942) ........................................................... 17 3.2.2.1 Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ............................................... 17 3.2.3 Argiope (Audouin, 1826) .............................................................................. 18 3.2.3.1 Argiope lobata (Pallas, 1772)........................................................... 18 3.2.4 Gibberanea Archer, 1951 ............................................................................. 19 3.2.4.1 Gibberanea bituberculata (Walckenaer,1802) ................................ 19 3.2.5 Larinioides (Caporiacco, 1934) .................................................................... 20 3.2.5.1 Larinioides cornutus (Clerck, 1757) ................................................ 20 3.2.6 Mangora O. P.-Cambridge, 1889 ................................................................. 21 3.2.6.1 Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) ........................................... 21 3.2.7 Neoscona Simon, 1864 ................................................................................. 22 3.2.7.1 Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) ............................................ 22 3.3 DYSDERIDAE ....................................................................................................... 23 3.3.1 Dysdera Latreille,1804 ................................................................................. 23 3.3.1.1 Dysdera crocata C.L.Koch, 1838 .................................................... 23 3.4 EUTICHURIDAE ................................................................................................... 24 3.4.1 Cheiracanthium C. L. Koch, 1839................................................................ 24 3.4.1.1 Cheiracanthium erraticum (Walckkenaer, 1802) ............................ 24 3.4.1.2 Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 .............................. 24 3.5 GNAPHOSIDAE .................................................................................................... 25 3.5.1 Anagraphis Simon 1893 ............................................................................... 25 ix 3.5.1.1.Anapgraphis pallens Simon 1893 .................................................... 25 3.5.2 Callilepis (Westring, 1874) .......................................................................... 26 3.5.2.1 Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) ............................................... 26 3.5.3 Cesonia Simon 1893 ..................................................................................... 26 3.5.3.1 Cesonia aspida Chatzaki, 2002 ........................................................ 26 3.5.4 Civizelotes Senglet, 2012 .............................................................................. 27 3.5.4.1 Civizelotes caucasius (L.Koch, 1866) .............................................. 27 3.5.5 Drassodes Westring, 1851 ............................................................................ 27 3.5.5.1 Drassodes lacertosus (O. P.-Cambridge, 1872) ............................... 27 3.5.5.2 Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ........................................ 28 3.5.6 Ganphosa Latreille 1804 .............................................................................. 29 3.5.6.1 Gnaphosa dolosa Herman, 1879 ...................................................... 29 3.5.6.2 Gnaphosa opaca Herman, 1879 ....................................................... 29 3.5.7 Haplodrassus Chamberlin.1922 ................................................................... 30 3.5.7.1 Haplodrassus invalidus (O.P.-Cambridge, 1872) ............................ 30 3.5.7.2 Haplodrassus morosus (O. P.-Cambridge, 1872) ............................ 30 3.5.7.3 Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839) ......................................... 30 3.5.8 Micaria Westring, 1851 ................................................................................ 32 3.5.8.1 Micaria coarctata (Lucas, 1846) ..................................................... 32 3.5.9 Nomisia Dalmas 1921 ................................................................................... 32 3.5.9.1 Nomisia aussereri (L.Koch, 1872) ................................................... 32 3.5.9.2 Nomisia conigera (Spassky, 1941) ................................................... 33 3.5.9.3 Nomisia exornata (C.L.Koch, 1839) ................................................ 33 3.5.9.4 Nomisia ripariensis (O.P.-Cambridge, 1872) .................................. 34 3.5.10 Phaeocedus Simon 1893 ............................................................................. 34 3.5.10.1 Phaeocedus braccatus (L.Koch, 1866) ........................................ 34 3.5.11 Pterotricha Kulczyn'ski, 1903 .................................................................... 35 x 3.5.11.1 Pterotricha kochi (O.P.-Cambridge, 1872) .................................. 35 3.5.12 Setaphis Simon, 1893 ................................................................................. 35 3.5.12.1 Setaphis parvula (Lucas, 1846) ................................................... 35 3.5.13 Trachyzelotes Lohmander, 1944 ................................................................. 36 3.5.13.1 Trachyzelotes malkini Platnick & Murphy, 1984 ........................ 36 3.5.14 Zelotes Gistel, 1848 .................................................................................... 36 3.5.14.1 Zelotes cingarus (O. Pickard-Cambridge, 1874) ......................... 36 3.5.14.2 Zelotes longipes (L.Koch, 1866) .................................................. 37 3.5.14.3 Zelotes metellus Roewer,1928 ..................................................... 37 3.5.14.4 Zelotes subterraneus (C.L.Koch, 1833) ....................................... 37 3.6 LIOCRANIDAE ..................................................................................................... 38 3.6.1 Arabelia Bosselears, 2009 ............................................................................ 38 3.6.1.1 Arabelia pheidoleicomes Bosselaers, 2009 ...................................... 38 3.6.2 Mesiotelus Simon, 1897................................................................................ 39 3.6.2.1 Mesiotelus scopensis Drensky, 1935 ................................................ 39 3.7 LINYPHIIDAE ....................................................................................................... 39 3.7.1 Frontinellina Van Helsdingen, 1969 ............................................................ 39 3.7.1.1 Frontinellina frutetorum (C.L.Koch, 1834) ..................................... 39 3.7.2 Lepthyphantes Menge, 1866 ......................................................................... 40 3.7.2.1 Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ............................................ 40 3.7.3 Lnyphia Latreille, 1804 ................................................................................. 40 3.7.3.1 Linyphia triangularis (Clerck, 1757) .............................................. 41 3.7.4 Megalepthyphantes Wunderlich, 1994 ......................................................... 41 3.7.4.1 Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) ............................ 41 3.7.5 Neriene Blackwall, 1833 .............................................................................. 42 3.7.5.1 Neriene peltata (Wider, 1834) ......................................................... 42 3.8 LYCOSIDAE .......................................................................................................... 43 xi 3.8.1 Alopecosa Simon, 1885 ................................................................................ 43 3.8.1.1 Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) ........................................... 43 3.8.1.2 Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ........................................... 43 3.8.2 Arctosa C. L. Koch, 1847 ............................................................................. 44 3.8.2.1 Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) .................................................... 44 3.8.3 Hogna Simon, 1885 ...................................................................................... 45 3.8.3.1 Hogna radiata (Latreille, 1817) ....................................................... 45 3.8.4 Pardosa C. L. Koch, 1847 ............................................................................ 45 3.8.4.1 Pardosa agrestis (Westring, 1861) ................................................. 46 3.8.4.2 Pardosa monticola (Clerck, 1757) ................................................... 46 3.8.4.3 Pardosa proxima (C.L.Koch, 1847) ................................................. 47 3.8.5 Wadicosa Zyuzin, 1985 ................................................................................ 47 3.8.5.1 Wadicosa fidelis (O. P.-Cambridge,1895) ....................................... 47 3.9 MITURGIDAE ....................................................................................................... 48 3.9.1 Zora C. L. Koch, 1847 .................................................................................. 48 3.9.1.1 Zora spinnimana (Sundevall, 1833) ................................................. 48 3.10 OECOBIDAE ....................................................................................................... 49 3.10.1 Oecobius Lucas, 1846 .............................................................................. 49 3.10.1.1 Oecobius rhodiensis Kritscher 1966 ......................................... 49 3.10.2 Uroctea Dufour, 1820 .............................................................................. 49 3.10.2.1 Uroctea durandi (Latreille, 1809) ............................................. 49 3.11 OXYOPIDAE ....................................................................................................... 50 3.11.1 Oxyopes Latreille, 1804 ............................................................................ 50 3.11.1.1 Oxyopes heteropthalmus (Latreille,1804) ................................. 50 3.11.1.2 Oxyopes lineatus Latreille, 1806 ............................................... 50 3.11.1.3 Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) .............................. 51 3.12 PALPIMANIDAE ................................................................................................ 51 xii 3.12.1 Palpimanus Dufour, 1820 ........................................................................ 51 3.12.1.1 Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 ........................................... 51 3.12.1.2 Palpimanus uncatus Kulczyński, 1909 ..................................... 52 3.13 PHILODROMIDAE ............................................................................................. 52 3.13.1 Philodromus Walckenaer, 1826 ............................................................... 52 3.13.1.1 Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)............................... 52 3.13.2 Pulchellodromus Wunderlich, 2012 ......................................................... 53 3.13.2.1 Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846) ............................... 53 3.13.3 Thanatus C. L. Koch, 1837 ...................................................................... 54 3.13.3.1 Thanatus atratus Simon, 1875 .................................................. 54 3.13.3.2 Thanatus formicinus (Clerck, 1757) .......................................... 55 3.13.3.3 Thanatus oblongiusculus (Lucas, 1846) .................................... 56 3.14 PHOLCIDAE ........................................................................................................ 56 3.14.1 Pholcus Walkenaer, 1805 ......................................................................... 56 3.14.1.1 Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) .................................... 56 3.15 PISAURIDAE ....................................................................................................... 57 3.15.1 Pisaura Simon, 1885 ................................................................................ 57 3.15.1.1 Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ............................................... 57 3.16 SALTICIDAE ....................................................................................................... 58 3.16.1 Aelurillus Simon, 1884 ............................................................................. 58 3.16.1.1 Aelurillus luctuosus (Lucas, 1846) ............................................ 58 3.16.2 Ballus C. L. Koch, 1850 ........................................................................... 58 3.16.2.1 Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ...................................... 58 3.16.3 Chalcoscirtus Bertkau, 1880 .................................................................... 59 3.16.3.1 Chalcoscirtus nigritus (Thorell, 1875) ...................................... 59 3.16.4 Cyrba Simon, 1876 ................................................................................... 59 3.16.4.1 Cyrba algerina (Lucas, 1846) ................................................... 59 xiii 3.16.5 Evarcha Simon, 1902 ............................................................................... 60 3.16.5.1 Evarcha falcata (Clerck, 1757) ................................................. 60 3.16.6 Heliophanus C. L. Koch, 1833 ................................................................. 60 3.16.6.1 Heliophanus cupresus (Walckenaer, 1802) ............................... 60 3.16.6.2 Heliophanus edentulus Simon, 1871 ......................................... 61 3.16.7 Leptorchestes Thorell, 1870 ..................................................................... 61 3.16.7.1 Leptorchestes sikorskii Prószyński, 2000 .................................. 61 3.16.8 Pellenes Simon, 1876 ............................................................................... 62 3.16.8.1 Pellenes geniculatus (Simon, 1868) .......................................... 62 3.16.9 Philaeus Thorell, 1869 ............................................................................. 63 3.16.9.1 Philaeus chrysops (Poda, 1761) ................................................ 63 3.16.10 Phlegra Simon, 1876 .............................................................................. 64 3.16.10.1 Phelegra bresnieri (Lucas, 1846) ............................................ 64 3.16.10.2 Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ................................................ 64 3.16.11 Plexippus C. L. Koch, 1846 ................................................................... 66 3.16.11.1 Plexippus paykulli (Audouin, 1826) ....................................... 66 3.16.12 Salticus Latreille, 1804 ........................................................................... 66 3.16.12.1 Salticus scenicus (Clerck, 1757) .............................................. 66 3.16.13 Talevera Peckham & Peckham, 1909 .................................................... 67 3.16.13.1 Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) .................. 67 3.17 SCYTOTIDAE ..................................................................................................... 67 3.17.1 Scytodes Latreille, 1804 ........................................................................... 67 3.17.1.1 Scytodes thoracica (Latreille, 1802) .......................................... 67 3.18 SICARIIDAE ........................................................................................................ 69 3.18.1 Loxosceles Heineken & Lowe, 1832 ....................................................... 69 3.18.1.1 Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) ....................................... 69 3.19 SPARISIDAE ....................................................................................................... 70 xiv 3.19.1 Eusparassus Simon, 1903 ........................................................................ 70 3.19.1.1 Eusparassus walckenaeri (Audouin, 1826) .............................. 70 3.20 TETRAGNATHIDAE .......................................................................................... 70 3.20.1 Tetragnatha Latreille, 1804 ...................................................................... 70 3.20.1.1 Tetragnatha obtusa C.L.Koch, 1837 ......................................... 70 3.21 THERIDIIDAE ..................................................................................................... 71 3.21.1 Asagena Sundevall, 1833 ......................................................................... 71 3.21.1.1 Asagena phalera (Panzer, 1801) ............................................... 71 3.21.2 Cryptachaea Archer, 1946 ....................................................................... 72 3.21.2.1 Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) .................................... 72 3.21.3 Enoplognatha Pavesi, 1880 ...................................................................... 72 3.21.3.1 Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846) ............................... 72 3.21.3.2 Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875) .................................. 73 3.21.3.3 Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ...................................... 74 3.21.4 Episinus Walckenaer, in Latreille, 1809 .................................................. 74 3.21.4.1 Episinus truncatus Latreille, 1809 ............................................. 74 3.21.5 Euryopis Menge, 1868 ............................................................................. 75 3.21.5.1 Euryopis laeta (Westring 1861) ................................................ 75 3.21.6 Neottiura Menge, 1868 ............................................................................. 76 3.21.6.1 Neottiura herbigrada (Simon, 1873) ........................................ 76 3.21.7 Steatoda Sundevall, 1833 ......................................................................... 76 3.21.7.1 Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) ................................... 76 3.21.7.2 Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805)................................. 78 3.22 THOMISIDAE ...................................................................................................... 79 3.22.1 Heriaeus Simon, 1875 .............................................................................. 79 3.22.1.1 Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) ................................. 79 3.22.2 Ozyptilla Simon, 1864 .............................................................................. 79 xv 3.22.2.1 Ozyptilla atomaria (Panzer, 1801) ........................................... 79 3.22.3 Synema Simon, 1864 ................................................................................ 80 3.22.3.1 Synema globosum (Fabricius, 1775) .......................................... 80 3.22.4 Thomisus Walckenaer, 1805 ..................................................................... 81 3.22.4.1 Thomisus onustus Walckenaer, 1805......................................... 81 3.22.5 Tmarus Simon, 1875 ................................................................................ 82 3.22.5.1 Tmarus stellio Simon, 1875 ....................................................... 82 3.22.6 Xyticus C. L. Koch, 1835 ......................................................................... 82 3.22.6.1 Xysticus caperatus Simon, 1875 ................................................ 82 3.22.6.2 Xysticus edax (O. P.-Cambridge, 1872) .................................... 83 3.22.6.3 Xyticus kaznakovi Utochkin, 1968............................................. 83 3.22.6.4 Xyticus kochi Thorell, 1872 ....................................................... 84 3.22.6.5 Xysticus laetus Thorell, 1875..................................................... 84 3.22.6.6 Xysticus pseudorectilineus (Wunderlich, 1995) ........................ 84 3.22.6.7 Xysticus thessalicus Simon, 1916 .............................................. 85 3.22.6.8 Xysticus tristrami (O.P.-Cambridge, 1872) ............................... 85 3.23 TITANOECIDAE ................................................................................................. 86 3.23.1 Nurscia Simon, 1874 ................................................................................ 86 3.23.1.1 Nurscia albomaculata (Lucas 1846) ......................................... 86 3.23.2 Titanoeca Thorell, 1870 ........................................................................... 86 3.23.2.1 Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ....................................... 86 3.24 ULOBORIDAE .................................................................................................... 87 3.24.1 Uloborus Latreille, 1806 .......................................................................... 87 3.24.1.1 Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 ................................... 87 3.25 ZODARIDAE ....................................................................................................... 88 3.25.1 Pax Levy, 1990 ......................................................................................... 88 3.25.1.1 Pax islamita (Simon, 1873) ...................................................... 88 xvi 3.25.2 Zodarion Walckenaer, 1826 ..................................................................... 88 3.25.2.1 Zodorion kossamos Bosmans, 2009 .......................................... 88 3.25.2.2 Zodarion thoni Nosek, 1905 ...................................................... 88 BÖLÜM IV TARTIŞMA VE SONUÇ ........................................................................ 90 KAYNAKLAR……………………………………………………………………....104 ÖZ GEÇMİŞ ............................................................................................................... 116 TEZ ÇALIŞMASINDAN ÜRETİLEN ESERLER .................................................... 117en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSpideren_US
dc.subjectSystematicsen_US
dc.subjectAraneaeen_US
dc.subjectAfyonkarahisaren_US
dc.titleAfyonkarahisar ili örümcek (Arachnida:Araneae) faunasıen_US
dc.title.alternativeThe spider (Arachnida:Araneae) fauna of Afyonkarahisar provinceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorOBA, Anıl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record