Now showing items 1-1 of 1

    • Sportmenlik ve etik ilişkisi 

      Topcu, Emine Ülkay (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      Bu araştırma da, etik ve sportmenlik ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Araştırma ilişkisel tarama modeli olup, veriler anket yöntemiyle elde edildi. Sporcuların sportmenlik yönelimleri ve etik eğilimlerinin incelendiği ...