Now showing items 1-3 of 3

  • Enerji güvenliği ve Türkiye'de enerji güvenliğinin geleceği 

   Özkan, Kazım (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Enerji güvenliği temel olarak, ulusal güvenlik unsuru olarak görülen, doğal ve ucuz enerji kaynaklarına erişim ve enerji sunumunun kesintisiz sağlanması durumu ve bunun için alınması gereken tüm önlemler olarak tanımlanabilir. ...
  • Hollanda Hastalıgı: Azerbaycan örnegi 

   Ahmadlı, Anar (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Hollanda hastalığı, Azerbaycan ekonomisinin ana sektörleri ve Hollanda hastalığının Azerbaycan ekonomisine etkisi incelenmiştir. Petrol sektörünün yoğun sermaye yapısı sayesinde, Hollanda hastalığı üzerinde ...
  • Orta gelir tuzağı: Türkiye ile Güney Kore karşılaştırması 

   Neidik, İbrahim (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Dünya ekonomisi son yıllarda giderek gelişme kaydetmiştir. Birçok ülke ekonomisi oluşan bu gelişmeyi devamlı hale getirerek büyümeye devam etmektedir. Devam edemeyen ülkeler birçok zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorlukların ...