Now showing items 1-4 of 4

  • Ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisi: Türkiye örneği 

   Deniz, İsmail (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Günümüz koşullarında ülkelerin karşılaştığı en temel sorunlardan birisi "istihdam artışını sağlayamamak"tır. İktisadi literatürde emek talebini artırmanın yollarından birisi ekonomik büyüme ve bunu etkileyen faktörlerin ...
  • Gelir ve servet eşitsizliği: Seçilmiş ülke örnekleri 

   Örs, Kubilay (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   İktisatta uzun yıllardır tartışılan gelir ve servet eşitsizlikleri, küreselleşme ile birlikte giderek hızlanmakla birlikte, bunların ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtığı da görülmektedir. Eşitsizlikler ekonomik büyümenin ...
  • Türkiye'de ekolojik iktisat üzerine bir araştırma 

   Kocakuşak, Selma (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmanın temel amacı, “ekolojik ekonomi” ile ilgili kapsamlı bir literatür araştırmasının ardından Türkiye için zaman serisi yöntemlerini kullanarak ampirik bir araştırma yapmaktır. Kavramsal olarak, “çevre” kavramının ...
  • Üçüz açıklar hipotezinin ampirik bir analizi: Türkiye'den kanıt 

   Karakurt, Eda (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bir ekonomide makroekonomik denge, ülkenin iç ve dış ekonomik dengelerinin birbirine eşitlenmesi ile sağlanmaktadır. İç ekonomik denge, özel kesimin tasarruf-yatırım dengesi ve kamu kesiminin gelir-gider dengesinden (bütçe ...