Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de ekolojik iktisat üzerine bir araştırma 

      Kocakuşak, Selma (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      Bu çalışmanın temel amacı, “ekolojik ekonomi” ile ilgili kapsamlı bir literatür araştırmasının ardından Türkiye için zaman serisi yöntemlerini kullanarak ampirik bir araştırma yapmaktır. Kavramsal olarak, “çevre” kavramının ...