Now showing items 1-1 of 1

    • Hanehalkı tüketim alışkanlıklarının analizi: Bor örneği 

      Kuşçu, Aslı (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Günlük hayatta insanların satın alma ve tüketim davranışları tekrarlayıcı özelliktedir. İnsanlar tüketimlerini ve satın alımlarını alıştıkları yerlerde yaparlar. Bir süre sonra tüketim, alışkanlık haline gelir. Alışkanlıklar, ...