Now showing items 1-1 of 1

    • KOBİ'lerde inovasyon ve inovasyonun önemi: Kayseri ili örneği 

      Yapar, İhsan (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Bu çalışma öncelikle KOBİ tanımını, KOBİ’lerin ekonomideki yerini ve inovasyonu geniş bir ölçüde ele aldıktan sonra Kayseri ili hakkında bilgi vererek, Kayseri’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdeki inovasyon ...