Now showing items 1-1 of 1

    • Turizm ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği 

      Çelikkıran, Sevda (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
      Turizm, sürekli yaşanılan yer dışında tüketici olarak yapılan seyahatler ve geçici konaklama olayıdır. Turizm ülke ekonomileri için hem en büyük döviz girdisi sağlayan sektörlerden birisi olması hem de alternatif istihdam ...