Now showing items 1-1 of 1

    • İktisadi büyüme ve kurumsal iktisat ilişkisi 

      Özdemir, Mustafa (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
      İktisadi Büyüme ve Kurumsal İktisat İlişkisi isimli yüksek lisans tezinde, iktisadi büyüme kavramı ve teorileri, kurumsal iktisat kavramı ve iktisadi büyümeye etkilerinin araştırılması, incelenmesi ve genel teorik bir ...