Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de ilaç pazarının analizi ve ekonomi üzerine etkisi 

      Özpınar, Burçin (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Sürdürülebilir kalkınma sağlanması için toplumun sağlıklı bireylere sahip olması gerekir.Küreselleşme ile beraber tüm dünyada ilaç sektöründe çok boyutlu gelişmeler sağlanmıştır.İlaç sektörü toplum sağlığını etkileyen diğer ...