Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de yatırım fonlarının gelişimi 

      Şimşek, Zeynep (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Yatırım fonları, sermayenin yayılmasında önemli rol oynayan finansal aracılar olup, portföyde çeşitliliği ön planda tutarak riskin azaltılmasını sağlar. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerini gösteren bir unsur da ...